Läsårstider

Skolan öppnar 08.10 varje morgon, det innebär att endast elever med fritidshem under morgonen kommer in i skolans lokaler genom dörren som går in till fritids (Paviljongvägens sida). Övriga elever väntar på skolgården innan dörrarna öppnas.

F-6: Där låses alla dörrar förutom dörren in till fritids klockan 16.00.
Dörren mot Haakon Ahlbergsväg är alltid låst mellan 16.00-08.10. 

Skolans fritidshem stänger varje sommar två veckor, 28-29, och under dessa veckor erbjuds inte någon barnomsorg. Även röda dagar under kalenderåret är fritidshemmet stängt.

Läsår 23-24 är fritids stängt för planering 3/11, 5/1, 8/3, 17/5 (endast eftermiddagen)

Nedan hittar du läsårstider för både 23/24 samt 24/25.