Läsårstider

Skolan öppnar 08.10 varje morgon, det innebär att endast elever med fritidshem under morgonen kommer in i skolans lokaler genom dörren som går in till fritids (Paviljongvägens sida). Övriga elever väntar på skolgården innan dörrarna öppnas.

F-6: Där låses alla dörrar förutom dörren in till fritids klockan 16.00.
Dörren mot Haakon Ahlbergsväg är alltid låst mellan 16.00-08.10. 

Skolans fritidshem stänger varje sommar två veckor, 28-29, och under dessa veckor erbjuds inte någon barnomsorg.