ANSÖK TILL SFG


Hur gör du för att ansöka till oss?

Hos oss får barnen möjlighet att växa genom våra profiler naturvetenskap, hälsa och konst.

Vi lägger fokus på att se hela människan och bygger relationer utifrån ett holistiskt arbete. 

För att skapa trygghet har varje elev daglig kontakt med sin mentor. 

Det är lika viktigt att såväl personal som elever trivs. Detta skapar den goda arbetsmiljön som präglar vår skola.

Antagning

Antagningen sker efter ködatum.

Du kan ställa ditt barn i kö tidigast 10 januari, året efter ditt barns födelseår. Detta för att få ett mer rättvist kösystem. Exempelvis barn födda år 2020, får ställa sig i kö tidigast den 10 januari 2021.

Syskonförtur tillämpas. Om du har frågor kring skolans intag eller ditt barns placering, är du välkommen att kontakta oss på info@sfg.se 

Kösystem

rt kösystem bygger på att den som först lämnat in ansökan hamnar först i kön. Det är alltså datum då ansökan kommit in till oss som gäller. Undantag från denna princip görs endast vid syskonförtur, dvs att syskon till barn som redan går på skolan går före i kön. 

Vi tar i första hand in elever till förskoleklass. Intagning till övriga årskurser sker endast i mån av plats. 

Från och med januari 2021 följer ansökningarna barnet vidare automatiskt.