KONST

KONST

Fritidshemmet är skolans och hemmets förlängda arm där barnen har möjlighet att vistas innan och efter skoltid.