HÄLSA

VÅR PROFIL HÄLSA

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Programmet har en budget på 14,7 miljarder euro och ska ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands.

Erasmus+ är inte bara till för studenter. Det finns något för många olika typer av deltagare, även organisationer. Programmet samlar sju tidigare EU-program och pågår till 2020.

I programhandledningen för Erasmus+ kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns och vem som får delta. För vissa centraliserade insatser finns också en vägledning med preliminära bidragsbelopp.