FRITIDS

FRITIDSHEMMET

Fritidshemmet är skolans och hemmets förlängda arm där barnen har möjlighet att vistas innan och efter skoltid.

Fritidshemmets uppgift

Fritidshemmets uppgift är att erbjuda en varierad form av lek och lärande, stimulera elevernas sociala utveckling samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. 

Våra mål på fritids följer de riktlinjer som skolverket har för bedrivande av fritidshem i Sverige.

Vi har en naturvetenskaplig inriktning på vårt fritids där eleverna får ställa frågeställningar och sedan komma fram till ett resultat genom att ställa en hypotes och undersöka frågeställningen. Vi reflekterar sedan över resultatet, vilket kan leda till nya frågeställningar. 

Detta arbetssätt kombineras med mycket tid för natur och friluftsliv för att också belysa våra andra profiler på skolan- hälsa och konst. 

Vi är ute väldigt mycket för att främja hälsan hos barnen. 

När vi är ute så får barnen möjlighet att utforska, upptäcka, träna motorik, konstruera och använda sig av sin fantasi. Detta håller oss aktiva på ett friskt och uppiggande sätt.


Våra mål

 • Jobba med normer och värden så alla ska känna sig trygga
 • Jobba med likabehandling på samhällsnivå
 • Samarbete i en social samvaro
 • Ledarskap genom att leda en lek\lekar
 • Utveckla elevernas finmotorik och rörelse
 • Främja elevernas kreativitet
 • Jobba praktiskt med svenska och matematik samt de estetiska ämnena
 • Alla ska känna sig trygga, uppskattade och sedda
 • Träna turtagning
 • Respektera andra
 • Nyttja närområdet och då framför allt skogen

Informationstavla

Inne på fritids har vi en tavla innanför entrén. Där har vi information till föräldrar. 

Är det något speciellt under veckan som är extra viktigt att föräldrar behöver veta som t.ex. friluftsdag, utflykter eller liknande så sätter vi upp detta på tavlan. 

På tavlan bredvid har vi Knappsystemet där alla barn har en egen knapp som de själva sätter ut på olika platser beroende på vart de är. 

Detta är för att underlätta vid hämtning för er, för oss så vi snabbt ska veta vart alla är då vi är flera personal här och slutligen det viktigaste, för att barnen själva ska få känna sig självständiga genom att välja vart de vill vara.


Våra öppettider

Vi öppnar 7.30 och stänger 17.00. 

Under juli månad har fritids årligen stängt, vilket också är en avgiftsfri månad.

Sommaren 2021 är fritids stängt vecka 27-30.


Barnens tider

Vi har listor där föräldrar skriver in barnens tider. Det sitter listor så ni kan skriva in tider för 1 vecka framåt. 

För att få en så kvalitativ tid här som möjligt, så är det mycket viktigt att vi får veta vilka tider barnen ska vara på fritids. Detta för att vi ska kunna planera för aktiviteter och för mat. 

Vi vill också vara full styrka när flest barn är här och personalens schema läggs efter barnens tider. Matansvarig räknar alltid måltider efter dessa listor.

Om närvarotiderna ändras tider, så vill vi även att ni meddelar det till oss muntligt eller med sms, mail, eller via vår lärplattform. 

Detta för att vi ska kunna organisera verksamheten utifrån barnens behov och att personalen är här när det behövs. 

Vid lov är det extra viktigt att det meddelas tidsändringar så fort som möjligt.


Kläder

Kläder efter väder. Vi är ute väldigt mycket under både skoltid och på fritidstid. Därför kan det vara bra att ha två uppsättningar av utekläder. Ombyte i lådan eftersom det kan bli blött. 

Inneskor kan vara att föredra då det blir blött i trapphus och liknande.

Kom ihåg att märka barnens kläder. Vi samlar ihop kvarglömda kläder i tunnan vid entrén och med jämna mellanrum skänker vi bort det som ingen hämtar.


Måltider

På skolan serverar vi:

 • Frukost 7.30-7.45 (Eleverna sitter kvar tills de är färdiga)
 • Lunch 10:45-12:00
 • Mellanmål 13:30-14:30 (Fritids)

Tid för fruktstund på förmiddagen. Skolan säljer frukt för 5 kronor.

Frukt kan tas med hemifrån. Ej nötter och mandel.


Lov

Vanligtvis så skickar vi ut lovlappar ca 3 veckor innan lovet börjar. Detta gör vi digitalt via en länk som man går in på och skriver in barnens tider. 

Har man deltidsfritids så kan man vara här på morgonen när vi öppnar 7.30 till att skolan slutar 13.30. Behöver ni alternativa tider prata med personalen. Har man heltidsfritids så gäller tiderna 7.30-17.00.


Kontakt

Tel: 060-149596 / 070-2543726
info@sfg.se

Har ni funderingar, ta gärna kontakt med oss.

Ett gott samarbete gör gott för barnen!