FRITIDS

FRITIDSHEMMET

Fritidshemmet är skolans och hemmets förlängda arm där barnen har möjlighet att vistas innan och efter skoltid.

Fritidshemmets uppgift

Fritidshemmets uppgift är att erbjuda en varierad form av lek och lärande, stimulera elevernas sociala utveckling samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. 

Våra mål på fritids följer de riktlinjer som skolverket har för bedrivande av fritidshem i Sverige.

Vi har en naturvetenskaplig inriktning på vårt fritids där eleverna får ställa frågeställningar och sedan komma fram till ett resultat genom att ställa en hypotes och undersöka frågeställningen. Vi reflekterar sedan över resultatet, vilket kan leda till nya frågeställningar. 

Detta arbetssätt kombineras med mycket tid för natur och friluftsliv för att också belysa våra andra profiler på skolan- hälsa och konst. 

Vi är ute väldigt mycket för att främja hälsan hos barnen. 

När vi är ute så får barnen möjlighet att utforska, upptäcka, träna motorik, konstruera och använda sig av sin fantasi. Detta håller oss aktiva på ett friskt och uppiggande sätt.


Våra mål

 • Jobba med normer och värden så alla ska känna sig trygga
 • Jobba med likabehandling på samhällsnivå
 • Samarbete i en social samvaro
 • Ledarskap genom att leda en lek\lekar
 • Utveckla elevernas finmotorik och rörelse
 • Främja elevernas kreativitet
 • Jobba praktiskt med svenska och matematik samt de estetiska ämnena
 • Alla ska känna sig trygga, uppskattade och sedda
 • Träna turtagning
 • Respektera andra
 • Nyttja närområdet och då framför allt skogen

Information till föräldrar

All information gällande vår fritidsverksamhet läggs på vår lärplattform InfoMentor. Vi har även en tavla innanför entrén, där daglig information om aktiviteter mm står uppskrivet.

Är det något speciellt under veckan som är extra viktigt att föräldrar behöver veta som t.ex. friluftsdag, utflykter eller liknande så informeras det via InfoMentor. 

Inne på fritids har vi en tavla innanför entrén. Där har vi information till föräldrar. 


Våra öppettider

Vi öppnar 06.15 och stänger 17.00. 

Fritids är stängt dessa dagar under jullovet 24/12, 31/12, 3-4/1 samt 6/1. Övriga dagar öppet 06:15-17.00.

Under juli månad har fritids årligen stängt, vilket också är en avgiftsfri månad.

Vi har öppet som vanligt under sport- och påsklov men tidsregistreringen för dessa veckor öppnar 3v innan.

Sommaren 2022 är fritids stängt vecka 27-30.


Barnens tider

Barnens tider lägger vårdnadshavare in i lärplattformen InfoMentor. Det finns en applikation i Appstore eller Playbutiken som heter InfoMentor HUB. Den är väldigt smidig för vårdnadshavarna för att ändra och lägga till fritidstider, men även följa information om verksamheten.

För att få en så kvalitativ tid här som möjligt, så är det mycket viktigt att vi får veta vilka tider barnen ska vara på fritids. Detta för att vi ska kunna planera för aktiviteter och för mat. 

Vi vill också vara full styrka när flest barn är här och personalens schema läggs efter barnens tider. Matansvarig räknar alltid måltider efter dessa listor.

Om närvarotiderna ändras tider, så vill vi även att ni meddelar det till oss muntligt eller med sms, mail, eller via vår lärplattform. 

Detta för att vi ska kunna organisera verksamheten utifrån barnens behov och att personalen är här när det behövs. 

Vid lov är det extra viktigt att det meddelas tidsändringar så fort som möjligt.


Kläder

Kläder efter väder. Vi är ute väldigt mycket under både skoltid och på fritidstid. Därför kan det vara bra att ha två uppsättningar av utekläder. Ombyte i lådan eftersom det kan bli blött. 

Inneskor kan vara att föredra då det blir blött i trapphus och liknande.

Kom ihåg att märka barnens kläder. Vi samlar ihop kvarglömda kläder i tunnan vid entrén och med jämna mellanrum skänker vi bort det som ingen hämtar.


Måltider

På skolan serverar vi:

 • Frukost 7.30-7.45 (Eleverna sitter kvar tills de är färdiga)
 • Lunch 10:30-12:15
 • Mellanmål 13:30-14:30 (Fritids)

Tid för fruktstund på förmiddagen. Skolan säljer frukt för 5 kronor.

Frukt kan tas med hemifrån. Ej nötter och mandel.


Lov

Vi öppnar tidsregistreringen vanligtvis för lov 3 veckor innan i InfoMentor.

Har man deltidsfritids så kan man vara här på morgonen när vi öppnar 6:15 till att skolan slutar. Behöver ni alternativa tider prata med personalen. Har man heltidsfritids så gäller tiderna 6:15-17.00.


Kontakt

Tel: 060-786 93 32
info@sfg.se

Har ni funderingar, ta gärna kontakt med oss.

Ett gott samarbete gör gott för barnen!