ELEVHÄLSA

VÅRA ELEVERS HÄLSA

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär att elevhälsan i sitt generellt inriktade arbete:

 • Bidrar till att skapa en lärandekultur som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa, det vill säga skapa en så positiv lärandesituation som möjligt.
 • Bidrar till att skapa pedagogiska/praktiska anpassningar i lärmiljön.
 • Förebygger ohälsa och inlärningssvårigheter.
 • Stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.
 • Arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv för att på ett långsiktigt sätt främja likabehandling.

Nötförbud

Inom barn och utbildningsförvaltningen finns ett generellt förbud mot alla typer av nötter, jordnötter, mandel och sesamfrön i skolans mat. 

Motivet till detta beslut är att på alla sätt undvika olyckstillbud med risk för allergiska reaktioner.

Basalprogram 

Basalprogram för hälsoövervakning och hälsoupplysning inom Elevhälsans medicinska del/Skolhälsovården:

Förskoleklass:

 • Genomgång av BHV journal. SHV journal upprättas
 • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare utifrån elevhälsoformuläret
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Hörselundersökning
 • Kontroll av längd, vikt och syn

Årskurs 2:

 • Kontroll av längd och vikt
 • Synkontroll
 • Vaccination mot Mässling, Påssjuka, Röda hund

Årskurs 4:

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare och elevhälsoformulär
 • Hälsosamtal med elev utifrån elevhälsoformuläret
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Kontroll av längd, vikt, rygg och syn

Årskurs 5:

 • Vaccination mot HPV (Humant papillomvirus)x 2

Årskurs 7:

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare och elevhälsoformulär.
 • Hälsosamtal med elev utifrån elevhälsoformuläret
 • Kontroll av längd, vikt, rygg och syn
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling

Årskurs 8:

 • Vaccination mot Difteri, Stelkramp, Kikhosta

Kontaktuppgifter 


Skolsköterska

Grethe T. Spjut

Tel: 060-149591
Mail: grethe.spjut@sfg.se

Speciallärare

Karin Pousette

Mail: karin.pousette@sfg.se

Specialpedagog/Logoped

Erik Wieslander 

Mail: erik.wieslander@sfg.se 

Skolkurator

Evelina Hildorsson
Mail: evelina.hildorsson@sfg.se

Studie-och yrkesvägledare

Maria Emanuelz Mail: maria.emanuelz@sfg.se

Skolpsykolog

Cecilia Åström
Tel: 070-2063610
Mail: cecilia@skolperspektivet.se

Skolläkare

Hanna Brännlund, kontakt sker genom vår skolsköterska, Grethe Spjut.