SIDSJÖ FRISTÅENDE GRUNDSKOLA

VÄLKOMMEN

Sidsjö Fristående Grundskola
Vi vill utveckla hela människan genom kunskap, trygghet och våra profiler-hälsa, konst och naturvetenskap.


Skolan är NTA-kvalificerad vilket innebär att vi har ett samarbete med kungliga vetenskapsakademin, kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, kommuner och fristående skolor runt om i Sverige. Målet med NTA är att alla elever ska få möjlighet att möta de naturvetenskapliga ämnena och teknik i en undervisning som inspirerar till nyfikenhet och lust att lära.


Hos oss får barnen möjlighet att växa genom våra profiler naturvetenskap, hälsa och konst.

Personalen är välutbildad och har ett stort engagemang för elevernas lärande och personliga utveckling. Vi lägger fokus på att se hela människan och bygger relationer utifrån ett holistiskt arbete. Detta speglas inom våra tre profiler där vi arbetar aktivt med att se hela eleven utifrån ett helhetstänk. Genom våra tre profiler får eleverna möjlighet att arbeta med olika estetiska uttrycksformer, rörelse, hälsa, naturvetenskapliga frågeställningar. Fös oss är det viktigt att alla delar skall få ta plats för att varje individ skall få möjlighet att växa utifrån de bästa förutsättningarna. Vi arbetar med temaveckor inom varje profil men låter även våra profiler integreras i vår vardag på ett naturligt sätt. 

För att skapa trygghet har varje elev daglig kontakt med sin mentor. Vi arbetar med värdegrundsarbete,  likabehandlingsplan, samarbetsövningar och annat som kan stärka eleverna. Det är lika viktigt att såväl personal som elever trivs. Detta skapar den goda arbetsmiljön som präglar vår skola.

Vi använder oss av läroplattformen Infomentor. Klicka nedan för att komma direkt till Infomentor.