SIDSJÖ FRISTÅENDE GRUNDSKOLA

VÄLKOMMEN

Sidsjö Fristående Grundskola är en skola med tre profiler- naturvetenskap, konst och hälsa.

Skolan är NTA-kvalificerad vilket innebär att vi har ett samarbete med kungliga vetenskapsakademin, kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, kommuner och fristående skolor runt om i Sverige. Målet med NTA är att alla elever ska få möjlighet att möta de naturvetenskapliga ämnena och teknik i en undervisning som inspirerar till nyfikenhet och lust att lära.

Skolan är även verksam i projektet Erasmus+ vilket är ett program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning. Vi har en egen certifierad EU-ambassadör.

Personalen är välutbildad och har ett stort engagemang för elevernas lärande och personliga utveckling. 

Hos oss får barnen möjlighet att växa genom våra profiler naturvetenskap, hälsa och konst.

Vi lägger fokus på att se hela människan och bygger relationer utifrån ett holistiskt arbete.

För att skapa trygghet har varje elev daglig kontakt med sin mentor. Det är lika viktigt att såväl personal som elever trivs. Detta skapar den goda arbetsmiljön som präglar vår skola.